HAI NGHỊ QUYẾT DO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THAM MƯU XÂY DỰNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 2 – HĐND TỈNH KHÓA XIX

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 2 – Hội đồng nhân dân khóa XIX tỉnh Yên Bái thông qua 15 nghị quyết. Trong đó có 02 Nghị quyết do Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu xây dựng.

Kỳ họp diễn ra trong 02 ngày, 16-17/7/2021 với sự tham dự của các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, HĐND, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã tiếp thu, giải trình và làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm. Để đạt được các mục tiêu đề ra theo Nghị quyết số 57 của HĐND tỉnh trong bối cảnh thực hiện “mục tiêu kép” hiệu quả, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm là: tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để vừa thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19; kiên định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tiếp tục bám sát phương châm hành động “Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”, tăng cường đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo.

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 2 – HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất thông qua 15 nghị quyết quan trọng cho nhiệm vụ giai đoạn đầu và cả nhiệm kỳ. Trong đó, có 02 nghị quyết về giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu xây dựng gồm: (1) Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 28/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; (2) Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm học 2021 – 2022. Hai Nghị quyết trên đã đạt số phiếu đồng ý 55/55 (100%) tại Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc tại Kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tạ Văn Long đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, nhất là các lực lượng tuyến đầu, sự ủng hộ kịp thời của cộng đồng doanh nghiệp, sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo nên sức mạnh to lớn để tỉnh vượt qua khó khăn thách thức trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Kỳ họp, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả 15 nghị quyết đã được Kỳ họp thứ 2 – HĐND tỉnh khóa XIX thông qua, nhất là Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái và Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, để sớm đi vào cuộc sống./.

Một số hình ảnh tại Kỳ họp:

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tiếp thu, giải trình và làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu, cử tri quan tâm
Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX bấm nút thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long phát biểu bế mạc Kỳ họp