LÃNH ĐẠO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 – 21/6/2021, sáng ngày 16/6/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền của ngành Giáo dục và Đào tạo luôn được quan tâm, chú trọng. Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tốt với các cơ quan báo chí, đài truyền hình, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo, Sở Thông tin truyền thông và các cơ quan truyền thông trung ương thực hiện tuyên truyền về hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo, gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền trong công tác tổ chức các kỳ thi nhằm đảm bảo chủ động trong định hướng thông tin, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời về hoạt động và chính sách của ngành giáo dục và đào tạo tới người dân. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 – 21/6/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thăm và chúc mừng Báo Yên Bái, Đài phát thanh – truyền hình, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Sở Thông tin truyền thông, ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí, tuyên truyền đối với sự nghiệp phát triển của ngành giáo dục.  

Đ/c. Vương Văn Bằng - GĐ sở GD&ĐT chúc mừng Báo Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

 

Đ/c. Vương Văn Bằng - GĐ sở GD&ĐT chúc mừng Đài Phát thanh - Truyền hình nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 - 21/6/2021

 

Đ/c. Tô Thị Ánh - PGĐ sở GD&DDT chúc mừng Cổng Thông tin điện tử tỉnh nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 - 21/6/2021

 

Bài viết liên quan