Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tỉnh Yên Bái

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT - NĂM 2021

Số

TT

Tên trường

Số HS

dự thi

Số tốt nghiệp

Diện xét TN

Ghi chú

TS

Tỷ lệ

Diện 2

Diện 3

1

001-THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

273

273

100

243

30

 

2

002-THPT Nguyễn Huệ

485

485

100

435

50

 

3

003-THPT Lý Thường Kiệt

361

361

100

334

25

 

4

004-PT DTNT THPT tỉnh Yên Bái

136

136

100

5

131

 

5

005-THPT Hoàng Quốc Việt

216

216

100

184

30

 

6

012-PT DTNT THPT Miền Tây

129

129

100

1

128

 

7

015-THPT Nguyễn Lương Bằng

244

244

100

151

93

 

8

018-THPT Cảm Ân

221

221

100

111

108

 

9

019-THPT Trần Nhật Duật

318

318

100

276

42

 

10

035-THPT  Hồng Quang

209

209

100

55

154

 

11

025-THPT Văn Chấn

468

467

99.79

281

186

 

12

028-THPT Lê Quý Đôn

369

368

99.73

274

94

 

13

034-THPT Hoàng Văn  Thụ

429

427

99.53

93

334

 

14

011-THPT Nguyễn Trãi

166

165

99.40

49

116

 

15

031-THPT Trạm Tấu

131

130

99.24

23

107

 

16

020-THPT Thác Bà

370

367

99.19

236

131

 

17

014-THPT Chu Văn An

425

421

99.06

318

101

 

18

016-THPT Trần  Phú

208

206

99.04

144

60

 

19

039-THCS&THPT Nậm Búng

94

93

98.94

10

83

 

20

040-THCS&THPT Púng Luông

82

81

98.78

2

79

 

21

010-THPT Nghĩa Lộ

308

304

98.70

206

98

 

22

037-Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ

65

64

98.46

8

56

 

23

021-THPT Cảm Nhân

255

251

98.43

27

223

 

24

033-THPT Mai Sơn

186

183

98.39

12

171

 

25

026-THPT Sơn Thịnh

181

178

98.34

96

82

 

26

032-TT GDNN-GDTX Huyện Trạm Tấu

50

49

98

1

48

 

27

029-THPT Hưng Khánh

253

247

97.63

108

138

 

28

038-Trung cấp Lục Yên

194

189

97.42

30

159

 

29

030-TT GDNN-GDTX  Huyện Trấn Yên

112

109

97.32

88

21

 

30

023-THPT Mù Cang Chải

140

136

97.14

23

113

 

31

007-TT GDTX tỉnh Yên Bái

419

400

95.47

279

119

 

32

022-TT GDNN-GDTX  Huyện Yên Bình

62

59

95.16

49

10

 

33

017-TT GDNN-GDTX  Huyện Văn Yên

96

87

90.63

66

21

 

34

027-TT GDNN-GDTX  Huyện Văn Chấn

103

93

90.29

20

73

 

35

024-TT GDNN-GDTX  huyện Mù Cang Chải

24

21

87.50

2

19

 

 

Tổng cộng

7782

7687

98.78

4240

3433

 

 

  - Kết quả tốt nghiệp THPT: 7687/7782 thí sinhh, tỷ lệ: 98.78 %

 

Bài viết liên quan