15/10/21  Tin tức tổng hợp  1313
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non đối với học sinh dự bị đại học.
 12/10/21  Giáo dục Mầm non  1435
Trường Mầm non Hoa Ban, huyện Trạm Tấu triển khai thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” 
 12/10/21  Tin tức tổng hợp  1386
Thực hiện Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Yên Bái trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, chiều ngày 12/10/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến thẩm định tài liệu giáo dục địa ...
Tiêu điểm